Komory śrutownicze / śrutownie

Systemy odpylania i wentylacji


Wymuszony obieg powietrza wentylacyjnego
realizowany jest poprzez wentylator odpylacza OK-24000. Zanieczyszczone powietrze z komory śrutowniczej wyciągane będzie poprzez dwa kolektory wentylacyjne z wlotami żaluzjowymi umieszczonymi po obu stronach ściany czołowej. Kolektory wyciągowe połączone są odpowiednim kanałem wentylacyjnym z króćcem wlotowym odpylacza. Odpylacz powietrza OK-24 000 składa się z komory filtrów z zabudowanymi wentylatorami odśrodkowymi, oraz elektrycznego panelu sterowania. W komorze filtracyjnej, powietrze zanieczyszczone pyłem jest oczyszczane przez wysoko wydajne wkłady filtrujące (poliestrowe), tak, że ilość pyłów w powietrzu wylotowym wynosi poniżej 4 mg/m3.

Wkłady filtrujące są automatycznie czyszczone metodą impulsowego przedmuchiwania sprężonym powietrzem w czasie pracy. Zgromadzony pył zbiera się w dwóch zasobnikach poniżej komory filtrów i jest ręcznie usuwany w czasie, gdy całe urządzenie jest wyłączone. Oczyszczone powietrze na filtrach nawiewane będzie do otoczenia poprzez kanał upustowy. Przepływ powietrza regulowany jest przy pomocy przepustnicy umiejscowionej na króćcu upustowym. Wydajność odpylacza zapewnia ok. 68 krotną wymianę powietrza w komorze. Zanieczyszczone powietrze dostarczane jest rurociągiem wentylacyjnym do zespołu filtracyjnego. Podczas pracy zanieczyszczone powietrze wpada przez wlot do plenum wejściowego.

Kurz i pył osadzają się na zewnętrznej stronie wkładów filtracyjnych. Wkłady oczyszczane są automatycznie przy pomocy sprężonego powietrza, którego krótkotrwałe uderzenie przepływa przez wkład odwrotnie do kierunku przepływu powietrza podczas pracy zasadniczej odpylacza. W efekcie impulsu zanieczyszczenia zebrane na powierzchni wkładu filtracyjnego odrywają się i opadają do pojemnika zanieczyszczeńMiejscem gdzie następuje czyszczenie ścierniwa z zanieczyszczeń pylistych jest kaskadowo-przedmuchowy separator ścierniwa, który jest zintegrowany z głowicą wysypową podnośnika kubełkowego. Spadające kaskadą ścierniwo jest obmywane strumieniem powietrza, które porywa zanieczyszczenia. Ruch powietrza jest wymuszony przez odpylacz komorowy. Układ odpylania ścierniwa obsługiwany jest przez rurociąg ssący wentylacji komorowej składającej się z przepustnicy regulacyjnej i i rurociągu Ø 100

W skład systemu powietrznego odpylania wchodzi:
• separator ścierniwa z żaluzją wlotowa separatora
• przepustnice regulacyjne Ø 100
• rurociąg wentylacyjny Ø 100


odpylacz komory śrutowniczej

komory śrutownicze | systemy zgarniania podłogowego | odpylanie i wentylacja | bramy | oświetlenie | galeria | piaskarki |pozostała oferta
ul. Przemysłowa 34, 85-758 Bydgoszcz tel.52 322 31 61, fax 52 552 42 60
biuro@szatkowski.pl| http://szatkowski.pl | http://oczyszczarka.pl
odpylacz komory śrutowniczej